• Welcome to Blaszok the most advanced shopping theme ever crated. We are sure it will fit all your needs. Remember if you have any suggestions or ideas for future updates please share them.

 • Useful Links

  Donec placerat adipiscing sapien id consequat. Donec nec auctor nisl. Curabitur hendrerit ultricies ligula ac blandit.

  • FAQ
  • Size Guide
  • Pressroom
  • Privacy Policy
  • Career
  • Shipping
 • Customer Service

  +48 800 801 802

  Free helpline.
  For stationary and mobile phones.

  Contact Form

Szansa
na darmowy prąd
dla gospodarstw rolnych

Gospodarstwa rolne zajmujące się uprawami lub hodowlą zwierząt cechują się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz dużym jej zużycie. Zużycie energii w gospodarstwie rolnym jest porównywalne do zużycia energii w firmie produkcyjnej lub usługowej. Z tych właśnie powodów instalacja elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym to opłacalna inwestycja.

W gospodarstwach rolnych zwykle można spotkać dużą ilość powierzchni dachowej co pozwala na zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Łatwość instalacji wiąże się z kolei z niższym kosztem montażu, a dostępność miejsca to lepsza ekspozycja na słońce zwiększająca produkcje energii z fotowoltaiki. Warto inwestować w odnawialne źródła energii w szczególności, kiedy daje to wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

Opłacalność inwestycji w elektrownie słoneczne

Aby instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym była opłacalna koszt instalacji w przeliczeniu na kilowat powinien być niższy wraz z ogólną mocą systemu.

 • tańsze instalacje fotowoltaiczne w przeliczeniu na 1 kilowat dla gospodarstw inwestujących w większe instalacje.
 • możliwość odliczenia podatku dla rolników płacących VAT.
 • możliwość odliczenia 25% kosztu inwestycji ekologicznej od płaconego co roku podatku od gruntów rolnych.
 • zwrot inwestycji w elektrownie słoneczną już w 5 roku użytkowania.
 • możliwość z uzyskania dofinansowań do działań proekologicznych w niektórych gminach.
 • niezależność w dzień od przerw w dostawie energii elektrycznej

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW wspiera inwestycje, które przyczyniają się do „wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy”.

– możliwość uzyskania dotacji w wysokości 500 tys. zł (do 30% inwestycji)

W ramach programu można uzyskać dotacje w wysokości do 500 tys. zł (do 30% inwestycji) dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania świadczenia usług rolniczych co zabezpiecza przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, np. zakupem maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Wnioskodawca musi przedstawić biznesplan zawierający opis rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html